Bekendmakingen

Als u een feest wilt organiseren of u wilt bijvoorbeeld iets veranderen aan uw huis of omgeving, dan heeft u een vergunning nodig. 

De gemeente beoordeelt deze aanvragen en publiceert de ingekomen aanvragen en haar besluiten op de aanvragen in de plaatselijke kranten en de website. Dit noemen we 'bekendmakingen'.

Bekendmakingen per categorie

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen, ingekomen
Omgevingsvergunningen, verleend
Omgevingsvergunningen, geweigerd
Omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn
Evenementen, ingekomen
Ontheffing schenktijden
Eigenaar gezocht
Verkiezingen
Overige besluiten
Milieu
Drank- en horecavergunningen
Standplaatsvergunningen
Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen
Verkeersbesluiten
Ontheffing geluidshinder
Agenda en notulen
Maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit
Beleid
Bestemmingsplannen
Kennisgeving
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Adviezen stadsbouwmeester