Bekendmakingen

Als u een feest wilt organiseren of u wilt bijvoorbeeld iets veranderen aan uw huis of omgeving, dan heeft u een vergunning nodig. 

De gemeente beoordeelt deze aanvragen en publiceert de ingekomen aanvragen en haar besluiten op de aanvragen in de plaatselijke kranten en de website. Dit noemen we 'bekendmakingen'.

Bekendmakingen per categorie

Omgevingsvergunningen, ingekomen
Omgevingsvergunningen, verleend
Omgevingsvergunningen, uitgebreid, verleend
Omgevingsvergunningen, geweigerd
Evenementen, ingekomen
Evenementen, vergunning verleend
Evenementen, ingekomen kleinschalige evenementen
Ontheffing sluitingsuur
Eigenaar gezocht
Aanwijzingsbesluit
30-10-2018
Ontwerpbeschikking (verlenen)
Overige besluiten
Drank- en horecavergunningen
Standplaatsvergunningen
Loterijvergunning
Kleine kansspellen
Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen
Verkeersbesluiten
Agenda en notulen
Beleid
Bestemmingsplannen
Strand
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluid