Bekendmakingen

Als u een feest wilt organiseren of u wilt bijvoorbeeld iets veranderen aan uw huis of omgeving, dan heeft u een vergunning nodig. 

De gemeente beoordeelt deze aanvragen en publiceert de ingekomen aanvragen en haar besluiten op de aanvragen in de plaatselijke kranten en de website. Dit noemen we 'bekendmakingen'.

Bekendmakingen per categorie

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen, ingekomen
Omgevingsvergunningen, verleend
Omgevingsvergunningen, ontwerpbeschikking (verlenen)
Omgevingsvergunningen, uitgebreid, verleend
Omgevingsvergunningen, geweigerd
Omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn
Evenementen, ingekomen
Evenementen, vergunning verleend
Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen (burgemeester)
Algemene Plaatselijke Verordening, het college
Overige besluiten
Milieu
Standplaatsvergunningen
Verkeersbesluiten
Agenda en notulen
Beleid
Bestemmingsplannen
Kennisgeving
Adviezen stadsbouwmeester