Bekendmakingen

Als u een feest wilt organiseren of u wilt bijvoorbeeld iets veranderen aan uw huis of omgeving, dan heeft u een vergunning nodig. 

De gemeente beoordeelt deze aanvragen en publiceert de ingekomen aanvragen en haar besluiten op de aanvragen in de plaatselijke kranten en de website. Dit noemen we 'bekendmakingen'.

Bekendmakingen per categorie

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen, ingekomen
Omgevingsvergunningen, verleend
Omgevingsvergunningen, geweigerd
Evenementen, ingekomen
Evenementen, vergunning verleend
Evenementen, ingekomen kleinschalige evenementen
Evenementen, kleinschalig vergunning verleend
Eigenaar gezocht
Ontwerpbeschikking (verlenen)
Verkiezingen
Overige besluiten
Milieu
Drank- en horecavergunningen
Kleine kansspellen
Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen
Verkeersbesluiten
Agenda en notulen
Bestemmingsplannen
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluid