Bekendmakingen

Als u een feest wilt organiseren of u wilt bijvoorbeeld iets veranderen aan uw huis of omgeving, dan heeft u een vergunning nodig. 

De gemeente beoordeelt deze aanvragen en publiceert de ingekomen aanvragen en haar besluiten op de aanvragen in de plaatselijke kranten en de website. Dit noemen we 'bekendmakingen'.

Bekendmakingen per categorie

Omgevingsvergunningen, ingekomen
Omgevingsvergunningen, verleend
Omgevingsvergunningen, uitgebreid, verleend
Omgevingsvergunningen, uitgebreid, geweigerd
Omgevingsvergunningen, geweigerd
Evenementen, ingekomen
Evenementen, vergunning verleend
Evenementen, ingekomen kleinschalige evenementen
Ontheffing schenktijden
Overige besluiten
Milieu
07-01-2020
Drank- en horecavergunningen
Loterijvergunning
Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen
Verkeersbesluiten
Agenda en notulen
Beleid
Bestemmingsplannen
Kennisgeving