1e Mientlaan, Katwijk, Ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet om op 9 juli 2019 zwak-alcoholische dranken te schenken

Datum: 14-06-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.