Aan de Horstweg achter Bankijkerweg 8, Rijnsburg, het realiseren van een nieuwbouwbedrijfspand W. Heemskerk B.V.

Datum: 21-10-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.