Aangevuld bekostigingsbesluit De Horn: Waterrijke Punt en Merovingisch Veld:

Datum: 14-05-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

De  raad van de gemeente Katwijk heeft op 9 mei 2019 het bekostigingsbesluit ‘De Horn: Waterrijke Punt en Merovingisch Veld’ vastgesteld. De gemeente Katwijk zal overgaan tot realisatie van het bestemmingsplan De Horn. In dat kader worden voorzieningen van openbaar nut aangelegd, waarvan de kosten zullen worden omgeslagen over de eigenaren van de onroerende zaken die hiervan profijt ondervinden.
Het aangevuld kostenbesluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. In het gemeentehuis kan op verzoek een afschrift van het bekostigingsbesluit worden verkregen. Bij de heer R. Klaverveld kunt u terecht voor meer informatie, telefoonnummer (071) 406 5174.