Aanstelling toezichthouder J.A. de Jong

Datum: 29-04-2021
Categorie(ën): Kennisgeving

Het college maakt bekent dat de heer J.A. de Jong is aangewezen als toezichthouder omgevingsrecht A in de zin van artikel 5:11 (in samenhang met afdeling 5.2) van de Algemene wet bestuursrecht voor het bepaalde bij en krachtens de:

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • Wet veiligheidsregio’s;
  • Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk  
  • Erfgoedverordening Gemeente Katwijk.

Deze besluiten treden in werking op 28 april 2021. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Robbemond van het cluster Veiligheid, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 06-20317259