Aanstelling toezichthouders

Datum: 15-04-2021
Categorie(ën): Kennisgeving

De burgemeester en het college maken bekend dat de volgende personen zijn aangewezen als toezichthouder op grond van artikel 6:2, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk (verder: APV) en hen te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de APV:

  • De heer A. de Jong en de heer R. Verbeek.

Deze besluiten treden in werking op 16 april 2021. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Robbemond van het cluster Veiligheid, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 06-20317259