Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Vinkenweg 32 te Rijnsburg

Datum: 21-03-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk bekend dat zij op 8 januari 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot het milieuneutraal veranderen van een inrichting heeft ontvangen voor de locatie Vinkenweg 32, 2231 NS te Rijnsburg, (W. Heemskerk B.V. Fresh & Easy).

Wij verlengen de termijn waarop een beslissing moet worden genomen eenmalig met maximaal 6 weken. Uiterlijk 16 april 2019 moeten wij een beslissing op de aanvraag nemen.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer K. van `t Hoff via (071) 408 3344 of K.vantHoff@odwh.nl.