Aanwijzingsbesluit

Datum: 16-07-2020
Categorie(ën): Aanwijzingsbesluit

Het college heeft op 7 juli 2020 het Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen vastgesteld. Hierin is, kort gezegd, bepaald op welke locaties in de gemeente Katwijk het parkeren van grote voertuigen is toegestaan. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het besluit ligt vanaf 17 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 ter inzage op het gemeentehuis.