Aanwijzingsbesluit

Datum: 17-12-2020
Categorie(ën): Aanwijzingsbesluit

Het college heeft op 8 december 2020 besloten de medewerker bedrijfsvoering toegang aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het besluit ligt vanaf vrijdag 18 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2021 ter inzage op het gemeentehuis.