Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020 en Nadere regels parkeren 2020

Datum: 23-07-2020
Categorie(ën): Aanwijzingsbesluit

Het college maakt bekend dat zij op 16-07-2020 het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020 en de Nadere regels parkeren 2020 heeft vastgesteld. Beide besluiten gaan in per 01-08-2020. De volledige tekst van het Aanwijzingsbesluit en de Nadere regels, kunt u raadplegen op www.overheid.nl. U kunt ook de stukken van 24-07-2020 t/m 03-09-2020 inzien op het gemeentehuis.