Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021 en Nadere regels parkeren 2021

Datum: 17-12-2020
Categorie(ën): Aanwijzingsbesluit

Het college maakt bekend dat zij op 8-12-2020 het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021 en de Nadere regels parkeren 2021 heeft vastgesteld. Beide besluiten gaan in per 01-01-2021. De volledige tekst van het Aanwijzingsbesluit en de Nadere regels, kunt u raadplegen op www.overheid.nl. U kunt de stukken van 18-12-2020 t/m 29-01-2021 ook inzien op het gemeentehuis.