Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Datum: 14-02-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht op 31 januari 2019 een medewerker heeft aangewezen als toezichthouder omgevingsrecht A

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.