Achter Overrijn 7, Katwijk, het vervangen van de beschoeiing in het monumentale Heerenschoolbos

Datum: 14-01-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.