Actieplan geluid 2018-2023 vastgesteld

Datum: 25-04-2019
Categorie(ën): Beleid

Het college maakt bekend dat het op 16 april 2019 het Actieplan geluid 2018-2023 heeft vastgesteld en dat het beleid op 25 april 2019 in werking treedt. Het beleid voorziet in maatregelen die tijdens de looptijd van het plan kunnen worden getroffen om de geluidshinder door wegverkeer te verminderen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de wegen waarlangs woningen staan met een geluidsbelasting van 65 dB of meer. U kunt het beleid van 26 april tot en met 6 juni 2019 inzien op het gemeentehuis.