Andreasplein 16, Katwijk, Er is een gewijzigde Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor het commerciële horecabedrijf Grillbar Ruig

Datum: 08-02-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.