Badstraat 36, Katwijk, Er is van Stairs 2.0 een aanvraag ontvangen op grond van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van commercieel horecabedrijf

Datum: 23-01-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Met de ingekomen aanvragen informeert de gemeente u dat er een aanvraag is binnengekomen. U kunt hierop niet reageren of de stukken inzien. De gemeente plaatst ook de besluiten. Bij deze besluiten staat waar u de stukken kunt inzien en hoe u kunt reageren.