Badstraat, Katwijk, Het intrekken van een vuurwerkverkoop vergunning Badstraat 17 te Katwijk

Datum: 02-09-2020
Categorie(ën): Verkoop vuurwerk

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.