Bankijkerweg 8, Rijnsburg, het wijzigen van de gevels en intern wijzigen van het pand W. Heemskerk B.V.

Datum: 02-09-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.