Behandeling begrotingen en rekeningen van de gemeenschappelijke regelingen

Datum: 14-05-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

De gemeenteraad zal op donderdag 28 mei 2020 de concepten van de begrotingen voor volgend jaar en de jaarstukken van vorig jaar van de gemeenschappelijke regelingen behandelen.
De behandeling betreft de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland, Veiligheidsregio Hollands Midden, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, Werkvoorzieningsschap Kust- Duin- en Bollenstreek, Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland en de Omgevingsdienst West Holland.

De vergadering is openbaar. De agenda’s staan in de week vóór de vergadering op de gemeentepagina.
De genoemde begrotingen en jaarrekeningen liggen ter inzage. Op de website vergaderstukken.katwijk.nl vindt u deze bij de vergaderstukken van 28 mei.