Bekendmaking behandeling begroting 2020

Datum: 10-10-2019
Categorie(ën): Agenda en notulen

De gemeenteraad zal op donderdag 7 november 2019 de programmabegroting 2020 behandelen. Ter voorbereiding van de vaststelling van de begroting vindt op 17 oktober a.s. een informatieve sessie plaats, gevolgd door een oordeelsvormende sessie op 31 oktober a.s. Alle bovenstaande vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s staan tenminste een week voor de vergadering op de gemeentepagina en ook op de website van de gemeente. Zie voor de agenda en de stukken: katwijk.raadsinformatie.nl.