Bekendmaking behandeling begroting 2021

Datum: 15-10-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

De gemeenteraad zal op donderdag 5 november 2020 de programmabegroting 2021 behandelen. Ter voorbereiding van de vaststelling van de begroting vindt op 29 oktober a.s. een oordeelsvormende sessie plaats. Alle bovenstaande vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s staan tenminste een week voor de vergadering op de gemeentepagina en ook op de website van de gemeente. Zie voor de agenda en de stukken: katwijk.raadsinformatie.nl.