Bekendmaking behandeling begrotingen en rekeningen van de gemeenschappelijke regelingen

Datum: 09-05-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

De gemeenteraad zal op donderdag 23 mei 2019 in een oordeelsvormende commissievergadering de concepten van de begrotingen voor volgend jaar en de jaarstukken van vorig jaar van de gemeenschappelijke regelingen behandelen. In de raadsvergadering van 6 juni 2019 volgt naar verwachting besluitvorming door de raad over zijn zienswijzen over de conceptbegrotingen.
De behandeling betreft de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland, Veiligheidsregio Hollands Midden, Regionale Dienst Gezondheidszorg, Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, Werkvoorzieningsschap Kust- Duin- en Bollenstreek, Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland en de Omgevingsdienst West Holland.

De vergadering is openbaar. De agenda’s staan in de week voor de vergadering op de gemeentepagina.
De genoemde begrotingen en jaarrekeningen liggen ter inzage. Op de website vergaderstukken.katwijk.nl vindt u deze bij de vergaderstukken van de raadscommissie van 23 mei, op de lijst van ingekomen stukken in categorie F.