Bekostigingsbesluit

Datum: 29-05-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Aangevuld bekostigingsbesluit Frederiksoord-Zuid:

De raad van de gemeente Katwijk heeft op 23 mei 2019 het bekostigingsbesluit ‘Frederiksoord-Zuid’ vastgesteld. De eigenaar van de gronden wil overgaan tot realisatie van het bestemmingsplan Frederiksoord-Zuid. In dat kader worden voorzieningen van openbaar nut aangelegd, waarvan de kosten zullen worden omgeslagen over de (huidige en toekomstige) eigenaren van de onroerende zaken die hiervan profijt ondervinden.
Het aangevuld kostenbesluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. In het gemeentehuis kan op verzoek een afschrift van het bekostigingsbesluit worden verkregen. Bij de heer R. Klaverveld kunt u terecht voor meer informatie, telefoonnummer (071) 406 5174.