Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Datum: 25-03-2021
Categorie(ën): Beleid

Het college maakt bekend dat het op 16 maart 2021 Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Katwijk heeft vastgesteld en dat het beleid met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 in werking treedt. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door corona te maken hebben met een inkomensterugval van ten minste 30% en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. De TONK voorziet in een (gedeeltelijke) tegemoetkoming. U kunt het beleid van 22 maart 2021 t/m 3 mei 2021 inzien op het gemeentehuis.