Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Smidstraat 7 te Katwijk

Datum: 14-03-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 13 maart 2019 een omgevingsvergunning verleend aan J. van Rijn Oud IJzer en Metaalhandel B.V. voor een inrichting (milieu) gelegen aan Smidstraat 7 te Katwijk.

De wijziging betreft het uitbreiden van een metaalhandel met het inzamelen,  snijden en demonteren van kabels, sorteren van metalen en verhandelen van kabels en metalen. De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. In De Katwijksche Post  hebben wij een advertentie geplaatst, waarin melding wordt gemaakt van de beschikking en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 15 maart 2019 tot en met donderdag 25 april 2019 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Rechtsbescherming
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen. Dat doet u schriftelijk of digitaal binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. U stuurt uw beroepschrift naar:  of bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.