Beschikking Wet milieubeheer – Zeilmakerstraat, Katwijk

Datum: 19-11-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 10 oktober 2019  een ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd aan Mc Donalds Nederland B.V. voor de locatie Zeilmakerstraat 1 te Katwijk.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 22 november 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met vrijdag 3 januari 2020 uw zienswijze indienen. Richt uw brief
aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres:
Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling
uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag,
Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl.