Besluit tijdelijk cameratoezicht Koningsdag 2019

Datum: 25-04-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

De burgemeester maakt bekend dat hij op 17 april jl., op grond van het bepaalde in artikel 151c Gemeentewet, juncto artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening van Katwijk heeft besloten, ten behoeve van de handhaving van de openbare orde op Koningsdag en de avond daaraan voorafgaande, door de politie, drie tijdelijke camera’s in te laten zetten, in het gebiedsdeel Katwijk aan Zee, overeenkomstig de op de bij dit besluit behorende tekening globaal aangeduide locaties.

Het gaat om de volgende plaatsen: Boulevard ter hoogte van de Voorstraat, Andreasplein ter hoogte van de Princestraat en de Prins Hendrikkade ter hoogte van de Hans van der Hoevenstraat. De inzet van camera’s geschiedt van vrijdag 26 april 2019 18:00 uur t/m zaterdag 27 april 2019 24:00 uur.

Een ieder kan na publicatie gedurende een termijn van zes weken het besluit in zien.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw brief naar: de burgemeester, Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Wij verzoeken u om in uw brief uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar te vermelden. Daarnaast is het wenselijk een kopie van het besluit bij te voegen.
 
Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Graag een kopie van het bezwaarschrift toevoegen. Digitaal indienen is ook mogelijk via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).