Besluit tot vaststelling hogere waarden geluid voor de nieuw te bouwen woning door het verkeer op de Voorhouterweg en de Vinkenweg.

Datum: 04-06-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

De hogere waarden geluid moeten gaan gelden voor de nieuw te bouwen vrijstaande woning aan de Voorhouterweg (op de hoek van de Voorhouterweg met de Vinkenweg) te Rijnsburg.

 

Tijdens de inzagetermijn staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

-          belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en

-          belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet worden gericht aan bovengenoemde Afdeling, postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

 Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij naast het aantekenen van beroep tevens een verzoek wordt gedaan om schorsing van de beschikking, dan wel tot  het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 107 van de Wet op de Raad van State). Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het besluit wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.