Bestemminsplan Klei - Oost Zuid

Datum: 22-04-2021
Categorie(ën): Kennisgeving

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Katwijk voor de uitvoering van het bestemmingsplan Klei-Oost Zuid.

De burgemeester van de gemeente Katwijk deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 23 april 2021 tot en met 3 juni 2021 een afschrift van het koninklijk besluit van 16 maart 2021, nr. 2021000479, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de Gemeente Katwijk ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Klei-Oost Zuid. Aan de door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Bedrijfsdoeleinden en Verkeersdoeleinden toegekend. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 april 2021, nr. 17095.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianlaan te Katwijk (openingstijden staan op de website van de gemeente).
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.