Biltlaan Katwijk, Ontheffing geluidhinder nachtwerkzaamheden Biltlaan tussen Hoorneslaan en de Zeeweg in week 40 en 41

Datum: 05-08-2020
Categorie(ën): Ontheffing geluidshinder

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.