Blekerstraat 4B, Katwijk, het uitbreiden van het bedrijfspand timmer- en aannemingsbedrijf Kuijt

Datum: 02-09-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.