Boulevard Zeezijde 1, Katwijk, het verlagen van het Klaphuys en het verbreden van het terras

Datum: 30-03-2021
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.