Boulevard Zeezijde 11 (strandvak 14), Katwijk, Er is een gewijzigde Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor het commerciële horecabedrijf Beachhouse Key west

Datum: 12-07-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.