Boulevard Zeezijde 15, Katwijk, Een standplaatsvergunning voor de inname van een semi permanente standplaats voor de verkoop van ambachtelijk Italiaans schepijs en softijs

Datum: 15-02-2019
Categorie(ën): Standplaatsvergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.