Boulevard Zeezijde 2, Katwijk, Een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op het strand in strandvak 19

Datum: 21-02-2020
Categorie(ën): Strand

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.