Boulevard Zeezijde 3, Katwijk, Er is een commerciële Drank- en Horecavergunning verleend voor de inrichting De Watering

Datum: 14-04-2021
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.