Boulevard Zeezijde 33, Katwijk, Er is een commerciële Drank- en Horecawetvergunning verleend aan Hudson BV

Datum: 01-07-2020
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.