Boulevard Zeezijde 33, Katwijk, Er is een gewijzigde commerciële Drank- en Horecawetvergunning verleend aan Hudson Katwijk B.V.

Datum: 24-09-2020
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.