Boulevard Zeezijde 41, Katwijk, Er is van KW106 een aanvraag ontvangen op grond van de Drank- en Horecawet voor het wijzigen van de Drank- en Horecawetvergunning

Datum: 10-04-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Met de ingekomen aanvragen informeert de gemeente u dat er een aanvraag is binnengekomen. U kunt contact opnemen met medewerkers van team vergunningen (afdeling Ruimte en Veiligheid):

De gemeente plaatst ook het besluit op de aanvraag. Bij dit besluit staat waar u de stukken kunt inzien en hoe u kunt reageren.