Boulevard Zeezijde 51, Katwijk, Er is een Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor het commerciële horecabedrijf Strandpaviljoen Willy Zuid B.V.

Datum: 10-03-2020
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.