Boulevard Zeezijde 51, Katwijk, Er is een gewijzigde commerciële Drank- en Horecawetvergunning verleend aan strandpaviljoen Willy-Zuid

Datum: 14-10-2020
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.