Boulevard Zeezijde 7, Katwijk, het realiseren van een seizoensgebonden strandpaviljoen Paal 14

Datum: 22-01-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft