Burg. Hermansstraat 40, Rijnsburg, het verbouwen van de maranathakerk naar 12 woningen, zes kamers voor de verhuur en een ontmoetingsruimte, het aanleggen van twee in- en uitritten en het bouwen van buitenbergingen

Datum: 19-10-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.