Burg. van der Reijdensingel 23 (kavel 5 't Duyfrak fase 7), Valkenburg, het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit

Datum: 09-01-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.