Cantineweg 19 A, Katwijk

Datum: 07-10-2019
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, verleend

Het renoveren van het bestaande voorfiltergebouw, het aanleggen van kabels en leidingen, het omvormen/natuurherstel van een infiltratieplas naar grijs duin, het aanpassen van het slibdepot en het plaatsen van een bergingsbuffer

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien

omgevingsvergunning (pdf, 2,79 MB)
aanvraag (pdf, 146 kB)
bijlagen (pdf, 41 MB)  

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.