Cantineweg 19A, Katwijk, het renoveren van het bestaande voorfiltergebouw, het aanleggen van kabels en leidingen, het omvormen/natuurherstel van een infiltratieplas naar grijs duin, het aanpassen van het slibdepot en het plaatsen van een bergingsbuffer

Datum: 12-07-2019
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, ingekomen

Met de ingekomen aanvragen informeert de gemeente u dat er een aanvraag is binnengekomen. U kunt contact opnemen met medewerkers van team vergunningen (afdeling Ruimte en Veiligheid):

De gemeente plaatst ook het besluit op de aanvraag. Bij dit besluit staat waar u de stukken kunt inzien en hoe u kunt reageren.