Castellumplein 1, Valkenburg, het moderniseren van de reeds aanwezige antenne-installatie op de Nederlands Hervormde kerk

Datum: 28-01-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.