Castellumplein 4, Valkenburg, het veranderen van het bedrijf Dive Post Dive-equipment

Datum: 08-02-2021
Categorie(ën): Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.