Collegiantenstraat 57, Rijnsburg, het plaatsen van een balkon aan de voorzijde van de woning

Datum: 13-07-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.