De concept bedrijventerreinenstrategie wordt aangeboden aan de gemeenteraden

Datum: 23-07-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

De colleges van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben de concept ruimtelijke strategie ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071 gemeenten’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. De strategie geeft aan hoe de gemeenten samen met het bedrijfsleven een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De behandeling  van de strategie door de gemeenteraden zal plaatsvinden in september en oktober 2020. De exacte datum voor de gemeente Katwijk wordt later nog bepaald.

Voor meer informatie over de bespreking van de strategie in de commissies en gemeenteraad van Katwijk, kunt u terecht bij de griffie van de gemeente Katwijk via griffie@Katwijk.nl

Verwerking  inspraakprocedure
Van 19 maart 2020 tot 21 mei 2020 vond de formele  inspraakprocedure plaats. De reacties zijn door de regionale stuurgroep en door de colleges van de gemeenten  verwerkt in de nieuwe conceptstrategie die aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  De manier waarop de reacties verwerkt zijn, treft u in het ‘reactiedocument formele inspraakprocedure’ die u op www.economie071.nl kunt inzien.

Stukken ter vaststelling
De volgende stukken worden ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden


Achtergrondinformatie
De volgende stukken betreffen achtergrondinformatie en worden ter kennisname aan de gemeenteraden aangeboden:

Contact

Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de heer M. Bode via emailadres M.bode@katwijk.nl